Założenie Klubu Sportowego lub Uczniowskiego Klubu Sportowego w formie Stowarzyszenia nie prowadzącego działalności gospodarczej jest proste. Poniższe informacje pozwolą w sześciu krokach na założenie Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami [kliknij].

Krok pierwszy: Zbierz 7 osób
Musisz zebrać przynajmniej 7 osób, które chcą się zaangażować w pracę Stowarzyszenia, wszyscy winni mieć ukończone 18 lat.

Krok drugi: Ustal nazwę i siedzibę, napisz statut
Ustal nazwę Stowarzyszenia oraz siedzibę, przygotuj Statut (wzór Statutu do pobrania). Siedzibą Stowarzyszenia może być lokal, gdzie możemy wykazać, że jest naszą własnością lub inny, którego nie jesteśmy właścicielami, wtedy trzeba napisać umowę o nieodpłatnym użyczeniu lokalu lub jego części na siedzibę stowarzyszenia (wzór Umowy do pobrania).

Krok trzeci: Zwołaj Zebrania Założycielskiego
Przed zebraniem ustal wstępne składy Komitetu Założycielskiego, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej (ile osób będzie, najlepiej żeby w każdym organie były po trzy osoby) Ustal też kto z członków założycieli będzie pełnił funkcje Prezesa, Sekretarza czy Skarbnika. Ułatwi to przebieg Zebrania Założycielskiego, na które musi stawić się przynajmniej 7 osób (wszyscy winni mieć ukończone 18 lat).
Na zebraniu musicie podjąć cztery Uchwały
1) Uchwałę w sprawie utworzenia stowarzyszenia,
2) Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu,
3) Uchwałę w sprawie dokonania wyboru Komitetu Założycielskiego, który przygotuje dokumenty niezbędne do rejestracji Stowarzyszenia,
4) Uchwałę o wyborze Zarządu Klubu oraz uchwała o wyborze organu kontroli wewnętrznej czyli Komisji Rewizyjnej.
(Wzór protokołu z Zebrania Założycielskiego wraz z Listą Członków Założycieli, Listą Obecności na Zebraniu Założycielskim i kompletem Uchwał do pobrania)

Krok czwarty: Dokonanie opłaty i złożenie dokumentów
- Stowarzyszenie ubiegające się o wpis, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji w aktualnej wysokości na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z późniejszymi zmianami). Opłatę skarbową należy wnieść w danym Urzędzie lub na konto Urzędu.
- Komitet Założycielski składa dwa komplety dokumentów (jeden dla siebie) w Urzędzie Miasta na prawach powiatu (w dużych miastach) lub w Starostwie Powiatowym (w mniejszych miastach).
1. Wniosek o wpisie do ewidencji, do pobrania we właściwym Urzędzie lub z jego strony internetowej (wzór Wniosku do pobrania).
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z:
- Listą Członków Założycieli zawierająca: 1) imię i nazwisko, 2) datę i miejsce urodzenia, 3) numer PESEL, 4) miejsce zamieszkania, 5) własnoręczne podpisy wraz z oświadczeniem założycieli o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozbawieniu praw publicznych.
- Lista obecności na Zebraniu Założycielskim z własnoręcznymi podpisami.
- Uchwałą o powołaniu klubu,
- Uchwałą o zatwierdzeniu statutu,
- Uchwałą o wyborze Komitetu Założycielskiego,
- Uchwałą o wyborze Zarządu Klubu oraz uchwałą o wyborze Komisji Rewizyjnej.
3. Statut Klubu.
4. Informacja o adresie klubu, w przypadku siedziby w lokalu prywatnym wraz z umową o udostępnieniu.

Termin załatwienia sprawy reguluje art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego. Urząd ma obowiązek załatwienia sprawy nie później niż miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Poprawki np. w Statucie mogą dodatkowe przeciągnąć czas rejestracji, trzeba wtedy zwołać Walne Zebranie, protokołować i napisać Uchwałę. Protokół z odpisem Uchwały należy w ciągu 14 dni dostarczyć lub przesłać na adres Urzędu.

Krok piąty: REGON, konto w banki i NIP
Mając oficjalną decyzję Urzędu o rejestracji Stowarzyszenia i wpisaniu władz wyrabiamy REGON w Głównym Urzędzie Statystycznym, w dużych miastach jest to załatwiane od ręki i bezpłatne (wniosek RG-1 o nadanie REGON do pobrania).
W miejscowym Urzędzie Skarbowym wyrabiamy NIP, trwa to do 14 dni (wniosek NIP-2 o nadanie NIP do pobrania).
Mając REGON i NIP wyrabiamy pieczątki Stowarzyszenia zawierające: nazwę, adres, telefon, e.mail, NIP i REGON, a następnie zakładamy konto w banku.
Po założeniu konta bankowego trzeba jeszcze złożyć do Urzędu Skarbowego aktualizację deklaracji NIP-2 i podać w niej numer aktualnego rachunku.

Idąc do GUS, US, banku - należy mieć ze sobą oryginały i kopie: 1) Decyzję o rejestracji Stowarzyszenia i władzach (dokument z Urzędu Miasta lub Starostwa), 2) Statut, 3) Umowę użyczenia lokalu, 4) Pieczątki jak będziemy mieli.

Krok szósty: Prowadzimy księgowość
Każde stowarzyszenie się rozlicza dlatego musi mieć księgowość. Jeżeli się to umie robić to można ją prowadzić samemu jako członek stowarzyszenia. Jeżeli nie umiemy, musimy to zlecić np. zaprzyjaźnionemu biuru rachunkowemu lub emerytce.

Powyższy poradnik ma wyłącznie charakter informacyjny, zamieszczone w nim materiały nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów, ani nie są opinią prawną.

Podstawy prawne:
1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

Załączniki do pobrania:
1) Wzór Statutu
2) Wzór Umowy użyczenia lokalu
3) Wzór protokołu z Zebrania Założycielskiego
4) Wzór Wniosku o wpis do ewidencji
5) Wniosek RG-1 o nadanie REGON
6) Wniosek NIP-2 o nadanie NIP

Rugby TAG

Ostatnie wyniki

Edach Budowlani Lublin
20 14
RzKS Juvenia Kraków
MKS Ogniwo Sopot
16 22
Awenta Pogoń Siedlce
ORLEN Orkan Sochaczew
57 37
Life Style Catering RC Arka Gdynia
BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
0 25
KS Budowlani WizjaMed Łódź

Ekstraliga Rugby 2023/2024

1 ORLEN Orkan Sochaczew 16 65
2 MKS Ogniwo Sopot 16 58
3 RzKS Juvenia Kraków 16 53
4 Awenta Pogoń Siedlce 16 48
5 Edach Budowlani Lublin 16 44
6 Life Style Catering RC Arka Gdynia 16 30
7 Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk 16 25
8 KS Budowlani WizjaMed Łódź 16 9
9 BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki 16 -52
# Polskie Rugby # Polski Związek Rugby

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Aby dowiedizeć się więcej jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w Twojej przeglądarce internetowej przejdź pod adres.