24/11/2023

KOMUNIKAT
dotyczący zwołania i przeprowadzenia
Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Związku Rugby

(I) Ogólne informacje:
Zarząd Polskiego Związku Rugby (dalej: PZR) na podstawie uchwały z dnia 24.11.2023 r. zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZR (dalej: WZD).
WZD odbędzie się w dniu 16.12.2023 r. w Courtyard by Marriott (adres: 00-906 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1).
Pierwszy termin WZD wyznaczono na godzinę 11:00, drugi termin na godzinę 11:30.
Zarząd PZR przypomina, że członkowie PZR mają prawo być reprezentowani podczas WZD przez wybranych delegatów w oparciu o klucz wyborczy ustanowiony w § 28 Statutu PZR.

(II) Zgłoszenia delegatów:
Zgłoszenia delegatów przez uprawnionych członków zwyczajnych PZR na WZD będą przyjmowane maksymalnie do dnia 15.12.2023 r. do godziny 12:00
Zgłoszenia delegatów należy dokonywać pisemnie na adres biura PZR (liczy się data wpływu dokumentów do biura PZR, a nie data ich nadania) lub drogą elektroniczną w formie podpisanych skanów dokumentów (na adres: poczta@polskie.rugby). Do zgłoszenia delegata należy przedłożyć dokument potwierdzający jego wybór, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji członka zwyczajnego PZR. W przypadku wysłania skanów dokumentów delegat zobowiązany jest do przedłożenia oryginałów dokumentów potwierdzających jego wybór w dniu WZD.
Brak dostarczenia do biura PZR zgłoszenia delegata w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z mandatu. Delegaci członków zwyczajnych PZR otrzymują mandaty uprawniające do osobistego głosowania podczas WZD. Uczestnictwo w WZD przez pełnomocników delegatów jest niedopuszczalne.

(III) Zgłoszenia kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu:
Przypominamy, że zgłoszenie kandydata na funkcje Prezesa Zarządu może dokonać grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych PZR w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu. Zgłoszenia powinny być podpisane zgodnie z określonymi zasadami reprezentacji danego członka zwyczajnego PZR, pod rygorem zwrotu zgłoszenia.
Ponadto zgłoszenia kandydatów na funkcje Prezesa Zarządu będą przyjmowane przez PZR maksymalnie do dnia 01.12.2023 r. (obowiązuje data wpływu dokumentów do PZR, a nie data ich nadania). Brak dostarczenia do biura PZR zgłoszenia kandydata na funkcje Prezesa Zarządu w odpowiedniej formie i w wyznaczonym do tego terminie spowoduje odrzucenie kandydatury.

(IV) Zgłoszenia kandydatów na funkcję członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej:
Natomiast zgłoszenia kandydatów na funkcje członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokonywane będą przez delegatów podczas WZD.
Przed WZD rekomendujemy zapoznanie się z treścią Statutu PZR określającą proces wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej (§ 34 oraz § 41 Statutu PZR), jak również art. 9 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które określają tzw. zakazy łączenia stanowisk.

(V) Informacje dodatkowe:
WZD działać będzie zgodnie z uchwalonym przez WZD porządkiem i regulaminem obrad. Do ogłoszenia odłączono proponowany porządek obrad. Pozostałe dokumenty będą udostępnione na stronie internetowej PZR (www.polskie.rugby) 7 dni przed planowanym terminem WZD.

Załączniki:
1) Wzór zgłoszenia kandydata na Prezesa Zarządu
2) Projekt porządku obrad

Krzysztof Czajka
Sekretarz Generalny PZR

Rugby TAG

Ostatnie wyniki

Edach Budowlani Lublin
7 38
Awenta Pogoń Siedlce
MKS Ogniwo Sopot
54 19
BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
RC Lechia Gdańsk
27 10
RC Arka Gdynia
RC Orkan Sochaczew
42 5
KS Budowlani Commercecon Łódź

Ekstraliga Rugby 2023/2024

1 RzKS Juvenia Kraków 9 41
2 MKS Ogniwo Sopot 10 38
3 ORLEN Orkan Sochaczew 10 35
4 Edach Budowlani Lublin 10 25
5 Awenta Pogoń Siedlce 10 21
6 RC Lechia Gdańsk 10 19
7 RC Arka Gdynia 10 16
8 BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki 9 9
9 KS Budowlani Commercecon Łódź 10 0
# Polskie Rugby # Polski Związek Rugby

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Aby dowiedizeć się więcej jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w Twojej przeglądarce internetowej przejdź pod adres.